Ważne jest utrzymywanie dobrych relacji z istotnymi klientami, którzy wykazują decydujące znaczenie o przyszłości naszej działalności. Jeśli nie pozyskiwalibyśmy ich na dłuższy czas, bardzo szybko wpłynęłoby to na pogorszenie się naszej sytuacji finansowej. Takimi